Praca inżynierska - Ile stron

Napisanie pracy dyplomowej jest nieuniknionym elementem studiów. W przypadku uczelni technicznych, pod koniec studiów pierwszego stopnia studenci piszą pracę inżynierską. Wymagania dotyczące pracy różnią się w zależności od uczelni, ale regułą jest, że jej część badawcza nie musi być tak rozbudowana jak w przypadku np. pracy magisterskiej (sporą część powinna stanowić część praktyczna, opisująca np. aplikację opracowaną w ramach pracy).

Praca inżynierska – Ile stron powinna zawierać?

Praca inżynierska - Ile stron powinna zawierać?Bardzo ważną kwestią jest objętość pracy inżynierskiej. Studenci często głowią się nad tym, praca inżynierska ile stron powinna zawierać. Tej informacji najlepiej jest poszukać np. w procedurze dyplomowania swojej uczelni, albo zasięgnąć opinii promotora w tej sprawie. Minimalna objętość zazwyczaj oscyluje wokół kilkudziesięciu stron. Liczba stron zależy również od tego, czy praca inżynierska jest pisana indywidualnie, czy też w zespole. Należy pamiętać o tym, żeby w pracy zawrzeć odpowiednio dużo tekstu (udział grafik oraz wykresów nie powinien być zbyt duży).

Drastycznie duża objętość pracy również nie jest wskazana – najlepiej jest rozwijać stopniowo poszczególne elementy zakresu pracy tak, aby były one opisane z podobną szczegółowością. Należy pamiętać o regularnych konsultacjach treści pracy z promotorem, który odpowiednio pokieruje procesem tworzenia pracy inżynierskiej i odpowiednio wcześnie wykryje błędy.

Odpowiednie zaplanowanie pracy z wyprzedzeniem czasowym, ułożenie jej planu oraz harmonogramu czynności jej wykonania pomoże ukończyć pracę w terminie. Należy zwracać uwagę na objętość pracy inżynierskiej w trakcie jej pisania i odpowiednio dostosować liczbę stron do wymagań danej uczelni lub sugestii promotora. Nie należy zapominać o tym, że w przypadku niespełnienia wymagań (takim wymaganiem jest na przykład minimalna liczba stron) praca inżynierska może zostać odrzucona. Tak więc warto wcześniej zaplanować odpowiedni jej zakres tak, aby opisanie poszczególnych elementów pozwoliło na uzyskanie wystarczającej objętości pracy.

[Głosów:2    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here