Czy studia wliczają się do lat pracy?

Wielkość stażu pracy rzutuje nam nie tylko na zwiększenie naszego doświadczenia, ale również zwiększa przywileje i obowiązki. Im większa tym wyższe prawo do urlopu wypoczynkowego czy dłuższy okres wypowiedzenia. W jaki sposób policzyć staż pracy i co się do niego zalicza?

Oczywiście na początku wspomnieć należy o okresach zatrudnienia

Do stażu pracy doliczamy bowiem wszystkie okresy pracy zarobkowej w oparciu o umowę o pracę. Dodaje się je niezależnie od faktu czy występowały między nimi przerwy i jakiej były wysokości. Wszystkie te przedziały czasowe dodaje się do siebie. Informacje o przepracowanych latach, miesiącach i dniach muszą znaleźć się w świadectwie pracy, które pracownik otrzymuje od pracodawcy w dniu rozwiązania umowy o pracę.

Czy studia wliczają się do lat pracy?Niestety stażu pracy nie powiększają pozostałe umowy. Tak więc ani umowa zlecenie ani umowa o pracę nie przyczynią się do wydłużenia tego okresu i nie będą miały żadnego wpływu na np. wydłużenie urlopu wypoczynkowego. Pomimo opłacania składek przy umowie zlecenie, w trakcie jej wykonywania pracownik nie nabywa prawa do urlopu, czas ten więc nie może być traktowany jako staż faktycznej pracy. Do lat pracy nie wlicza się także prowadzenia działalności gospodarczej czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Należy mieć to na uwadze, gdy prawidłowo chcemy określić nasz staż pracy.

Nawet osoba, która nigdy nie była zatrudniona, ale uczyła się i kształciła w poszczególnych szkołach czy to liceum czy szkole zawodowej, ma z góry ustalony staż pracy. Przepisy te wynikają z kodeksu pracy i ukończenie danej szkoły wiąże się automatycznie z przyznaniem lat, które potem wpływają na przywileje pracownicze. Tu powstaje więc pytanie – czy studia wliczają się do lat pracy, a jeśli tak, to ile wynosi ten okres?

Czy studia wliczają się do lat pracy?

Na pytanie to można odpowiedzieć zarówno tak, jak i nie. Studia, owszem, wliczają się do lat pracy, ale tylko wtedy, gdy faktycznie zostaną ukończone tj. w sytuacji, kiedy zakończą się uzyskaniem przez nas tytułu magistra. Sam papier pokazujący, że skończyliśmy uczelnię nie daje podstaw do doliczenia stażu pracy. Trzeba się jeszcze obronić.

A o ile powiększa się on przy uzyskaniu dyplomu? Po ukończeniu studiów każdy student zaczyna swoje życie zawodowe ze stażem w wysokości 8 lat. Znacznie pomaga to w uzyskaniu wyższego progu urlopu wypoczynkowego, który naliczany jest po 10 latach stażu pracy.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here