Ile stron powinna mieć praca licencjacka?

Praca licencjacka to pierwsza praca naukowa o dużej objętości, jaką musi napisać student. Istnieją dwa typy prac licencjackich – prace opisowe i badawcze. Rozumiejąc różnice między nimi i wyznaczniki dobrej pracy licencjackiej, możemy bez trudu obronić swoją tezę i uzyskać wysoką ocenę na zakończenie studiów.

Czym różni się praca opisowa od badawczej?

Istotne jest źródło danych. Opisowe prace licencjackie opierają się na informacjach znalezionych w książkach, istniejących badaniach naukowych i innych dostępnych źródłach. Z kolei prace badawcze zakładają zaprojektowanie własnego badania – na przykład w formie ankiety przeprowadzanej w określonej grupie osób – i opisanie jego wyników. W obydwu rodzajach prac należy przetworzyć i zinterpretować dane tak, aby poprzeć postawioną we wstępie tezę. Praca licencjacka powinna być dosyć odkrywcza. Nawet, jeśli korzystamy wyłącznie ze źródeł pisanych, dobrze jest zaprezentować wynik ich studiowania w sposób oryginalny.

Ile stron powinna mieć praca licencjacka?

Ile stron powinna mieć praca licencjacka?Wielu studentów zastanawia się, ile stron powinna mieć praca licencjacka. Odpowiedź zależy od kierunku studiów, lecz zazwyczaj podaje się, że powinna liczyć przynajmniej 30 stron. Oczywiście duże znaczenie ma udział grafik i wykresów w całości pracy – nie powinno ich być zbyt wiele, aby nie straciła na tym długość samego tekstu. Ważny jest również podział pracy. Dobrze, jeśli wstęp i zakończenie zajmują łącznie około 1/3 pracy.

W każdej pracy licencjackiej powinien znajdować się spis treści, wstęp, trzy rozdziały rozwinięcia (metodologiczny, merytoryczny i analityczny) oraz zakończenie. Na końcu musi znaleźć się bibliografia. Podczas pisania pracy licencjackiej należy zwrócić uwagę na to, by opatrywać poszczególne informacje przypisami. Można zamieszczać w pracy cytaty z literatury, którą się posługujemy i analizować je. Cytowanie materiałów źródłowych podlega określonym zasadom, które poznajemy w toku studiów.

Często popełnianym błędem jest napisanie rozwinięcia, które nie odnosi się bezpośrednio do postawionej tezy. Dlatego po napisaniu pracy warto skorygować wstęp w stosunku do całości tekstu. Jeśli postawiliśmy jakieś pytanie, a nie odpowiedzieliśmy na nie w dalszej części pracy licencjackiej, najlepiej zrezygnować z tego pytania.

[Głosów:2    Średnia:4/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here