Kiedy świadectwo pracy?

Pracodawca ma obowiązek wydania świadectwa pracy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu stosunku pracy z pracownikiem. Musi to zrobić niezwłocznie, czyli jak precyzuje Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy z dnia 30 grudnia 2016 r. tego samego dnia kiedy nastąpiło rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy. Obowiązek wydania świadectwa pracy jest zawarty w Kodeksie Pracy w art. 97 §.

Kiedy świadectwo pracy?

W sytuacjach, kiedy świadectwo pracy nie może być wydane w dniu zakończenia stosunku pracy, pracodawca ma 7 dni by dostarczyć świadectwo pracy pocztą lub w innej formie. Jest do tego zobligowany jeśli nie zamierza podjąć dalszej współpracy z pracownikiem. Świadectwo pracy jest obowiązkiem pracodawcy i pracownik w celu jego uzyskania nie musi składać żadnych wniosków. Jeśli natomiast pracodawca nawiąże kolejny stosunek pracy z tym samym pracownikiem, świadectwo pracy może być sporządzone i wydane jedynie na wniosek pracownika.

Jeśli według pracownika świadectwo pracy zawiera błędy, ma on prawo, w ciągu 7 dni, o skierowanie do pracodawcy wniosku o sprostowanie treści. Pracodawca ma obowiązek ustosunkować się do wniosku. Jeśli jest on zasadny, musi wydać pracownikowi poprawione świadectwo Natomiast jeśli wniosek jest bezzasadny, musi on pracownika powiadomić o decyzji na piśmie. Ma na to, również, 7 dni.

Wtedy uruchamiana jest procedura sądowa

Pracownik może skierować sprawę do sądu i żądać od pracodawcy jego sprostowania. Ma na to 7 dni od momentu uzyskania decyzji odmownej dotyczącej sprostowania świadectwa pracy. Jeśli sąd przyzna rację pracownikowi. Pracodawca ma 7 dni od uprawomocnienia się orzeczenia sądu na wydanie świadectwa pracy z uwzględnieniem sprostowania.

Świadectwie pracy powinno zawierać takie informacje jak: okres i rodzaj wykonywanej pracy, stanowisko, które zajmował pracownik, tryb rozwiązania ewentualnie okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy oraz wszelkie inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. W świadectwie muszą się znaleźć także informacje o zajęciu wynagrodzenia za pracę, jeśli takowe jest.

Pracownik może także żądać od pracodawcy umieszczenia informacji o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here