Jak napisać wypowiedzenie z pracy za porozumieniem stron

Rozwiązanie stosunku pracy nie jest czasami zbyt łatwe. Trzeba mieć na uwadze, że zachowanie okresu wypowiedzenia może być kłopotliwe w sytuacjach, gdy doszło do poważnego konfliktu pomiędzy pracownikami. W takiej sytuacji dalsze pozostawanie tych osób w tym samym biurze wydaje się być niecelowe. Niestety, obowiązujące przepisy bardzo restrykcyjnie podchodzą do konieczności zachowania przez pracownika gotowości do wykonywania pracy. Istnieje jednak możliwość zawarcia między stronami stosunku pracy swego rodzaju paktu, który zwolni ich z wzajemnych praw i obowiązków. Jak napisać wypowiedzenie z pracy za porozumieniem stron?

Jak napisać wypowiedzenie z pracy za porozumieniem stron

Jak napisać wypowiedzenie z pracy za porozumieniem stronW tej mierze warto odwołać się do przepisów, które regulują, jak napisać wypowiedzenie z pracy za porozumieniem stron. Jak wiadomo, taki dokument musi zostać własnoręcznie podpisany przez wnioskodawcę. Konieczne jest także opatrzenie go datą bieżącą oraz wymienienie wszelkich załączników, które mogą mieć znaczenie przy podejmowaniu decyzji przez kierownika zakładu. Należy zaznaczyć, że nie jest to wypowiedzenie umowy o pracę w ścisłym tego słowa znaczeniu, lecz prośba o przemyślenie, czy w danej sytuacji nie będzie możliwe osiągnięcie wzajemnego konsensusu. W przypadku, gdy pracodawca przychyli się do prośby, niezbędne będzie zwołanie posiedzenia pojednawczego. To właśnie tam zostaną dokładnie omówione warunki wcześniejszego zakończenia stosunku pracy.

Dlaczego warto dążyć o porozumienia?

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest bardzo korzystne zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Przede wszystkim mogą one zrezygnować z konieczności długotrwałego wyczekiwania na wygaśnięcie stosunku pracy. Jest to szczególnie istotne w sytuacjach, gdy okres ten wynosi 3 miesiące. Ponadto pracownik ma możliwość wynegocjowania dodatkowych świadczeń, takich jak dłuższe prawo do opieki zdrowotnej czy odprawa przedemerytalna, która nie jest należna w myśl przepisów zakładowych. Możliwości jest wiele, dlatego w każdej sytuacji warto dążyć do tego, aby obie zwaśnione strony zdecydowały się na polubowne rozwiązanie łączącego je stosunku prawnego.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here