Przepisy prawa pracy regulujące kwestie wynikające z zaistnienia stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem informują również o formie, w jakiej przedstawione powinno zostać wypowiedzenie o pracę. Musi ono, wedle tych przepisów, przede wszystkim przybrać formę pisemną. Taka forma wypowiedzenia o pracę jest istotna, ponieważ możliwe jest, że wystąpi konflikt pomiędzy pracodawcą a pracownikiem na tle tego, czy wypowiedzenie zostało złożone. Podpisana przez pracodawcę kopia wypowiedzenia jest ostatecznym dowodem, rozstrzygającym tego rodzaju konflikty.

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę?

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracęJak już wspomniano, wypowiedzenie musi mieć formę pisemną i być przygotowane w co najmniej dwóch jednobrzmiących kopiach. Na jednej z kopii – tej dla pracodawcy – podpis składa wypowiadający umowę pracownik. Natomiast na drugiej – przeznaczonej dla pracownika – pracodawca, któremu wypowiedzenie jest przedkładane. Istotnym elementem, który musi zawierać wypowiedzenie jest data i miejsce jego złożenia – miejscowość. Muszą się w nim znaleźć dane pracownika i pracodawcy, w takie same jak na umowie o pracę, której składane wypowiedzenie dotyczy. Jeśli, któraś ze stron umowy o pracę w trakcie trwania umowy o pracę zmieniła dane – na przykład dane osobowe pracownika – oraz nie jest to potwierdzone odpowiednim aneksem do umowy – informacja na ten temat, również powinna znaleźć się na wypowiedzeniu. Kolejnym elementem, którego nie może zabraknąć jest informacja o umowie o pracę, której wypowiedzenie dotyczy.

Centralnym punktem dokumentu jest samo wypowiedzenie, czyli informacja o tym, że pracownik wypowiada umowę. Należy umieścić w nim również informację o zachowaniu, uwzględnionego w umowie okresu wypowiedzenia. Ostatnimi i w praktyce jednymi z najważniejszych elementów, które musi posiadać dobrze napisane wypowiedzenie umowy, są opatrzone datą podpisy pracodawcy i składającego to wypowiedzenie pracownika.

W jaki sposób złożyć wypowiedzenie?

Ostatnią informacją, o jakiej w kwestii wypowiedzenia umowy o pracę, warto pamiętać, jest to, że nie ma potrzeby składania go osobiście. Wypowiedzenie umowy o pracę może być przesłane do pracodawcy przesyłką poleconą. W takim wypadku podpis pracodawcy jest zbędny. A dowód nadania listu jest wystarczającym dowodem złożenia wypowiedzenia.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here