Masz do napisania pracę licencjacką? Boisz się, że źle to zrobisz lub że będziesz ją poprawiać w nieskończoność? Nie musisz się martwić, bo dobry wstęp to podstawa. Jak napisać wstęp do pracy licencjackiej? Musisz pamiętać o kilku podstawowych sprawach, a my Ci o nich powiemy.

Czym jest praca licencjacka?

Jak napisać wstęp do pracy licencjackiejPraca licencjacka to praca, która ma za zadanie udokumentować Twoją wiedzę zawodową. Niektórzy mówią, że to pierwsza i czasem dla wielu jedyna praca pisemna naukowa. Właściwie jednak do pracy licencjackiej badań naukowych praktycznie się nie wykonuje. Praca licencjacka to w dużej mierze praca odtwórcza bazująca na dostępnych wynikach badań i źródłach. Wielokrotnie studenci boją się pisać tzw. licencjat, gdyż nie piszą często tak długich wypowiedzi. W zależności od charakteru studiów praca licencjacka może liczyć od kilkunastu (prace w naukach ścisłych) do kilkudziesięciu stron (prace w naukach humanistycznych). Tak długa praca musi już więc być podzielona na rozdziały i zawierać wstęp.

Jak napisać wstęp do pracy licencjackiej?

Jak już zostało wspomniane, wstęp do pracy to podstawa, gdyż często recenzenci, którzy mają za zadanie pacę ocenić czytają głównie początek pracy i wnioski, gdyż tam powinny zawierać się najważniejsze informacje dotyczące podejmowanej tematyki. Jak napisać wstęp do pracy licencjackiej? To pytanie więc zadaje sobie każdy student, który musi taką pracę napisać.

We wstępie najważniejszymi elementami jest wskazanie tematu pracy, celu jej pisania, przyjętych hipotez badawczych, metodyki przyjętej do przeprowadzenia badań, opisu poszczególnych jej części oraz wykorzystanych źródeł. Ważne jest, by te wszystkie elementy znalazły się we wstępie, gdyż stanowią one jej kręgosłup. We wstępie należy też zawrzeć skrócony opis całej pracy, czyli to czym się będziemy zajmować w poszczególnych rozdziałach.

Opis tematu pracy we wstępie nie może być rozwlekły, to nakreślenie problemu, którym chcemy się zająć. Cała nasza praca będzie opisem tematu, więc nie możemy we wstępie umieścić wszystkich informacji. Trzeba jednak wskazać główny zarys naszej wypowiedzi pod względem tematycznym.

Cel pracy licencjackiej

Czym zaś jest cel pracy, który powinien pojawić się we wstępie? To nakreślenie tego, dlaczego chcemy napisać daną pracę, jakie będą tego skutki, co możemy wykazać, pisząc pracę na ten temat. Właściwie więc chodzi o to, czy nasza praca może komuś dalej posłużyć, czy to praca, w której zajmujemy się tematem wcześniej raczej nieopracowywanym i chcemy światu objawić jakiś problem. Ostatni z celów przy pracy licencjackiej jest jednak rzadko spotykany, gdyż jak już zostało wcześniej wspomniane, to raczej praca odtwórcza, a nie twórcza.

Hipoteza badawcza opisane we wstępie do naszej pracy licencjackiej to klucz to jej zrozumienia. Hipoteza jest bliska celowi pisania naszej pracy, jednak dotyczy ona już konkretnie podejmowanego przez nas problemu. W toku wywodu pracy hipotezę możemy potwierdzić lub odrzucić, gdyż w wyniku prowadzonej analizy i na podstawie dostępnych danych, nasz pogląd na dany problem może ewoluować. Hipoteza badawcza to przypuszczenie dotyczące prawidłowości związanych z poruszanym przez nas problemem. Rozpoczynając pisanie pracy i formułując hipotezę nie możemy przewidzieć jakie będą jej wyniki stąd też hipoteza może zostać potwierdzona lub odrzucona we wnioskach pracy. We wstępie zaś musi się pojawić jako główny aspekt naszych badań, ponieważ by coś badać, musimy mieć pewne przypuszczenia i problem badawczy.

Metodologia badań

Jak napisać wstęp do pracy licencjackiejMetodologia badań zawarta we wstępie określa sposób w jaki chcemy przeprowadzać naszą analizę. Z uwagi na to, że praca licencjacka jest pracą odtwórczą, korzystamy z już wypracowanej metodologii badań. Nie opracowujemy raczej swoich metod, gdyż to nie jest jeszcze czas na wprowadzanie swoich przemyśleń naukowych. Tak przynajmniej twierdzi większość promotorów prac licencjackich. Praca licencjacka ma być próbą naszych umiejętności naukowych, a nie typową pracą naukową dojrzałego badacza. Metodologia już opracowana pozwala nam zbadać nasz nowy problem w oparciu o już istniejące możliwości badawcze. Wybór metody jest więc ważny, gdyż ściśle wiąże się z naszą hipotezą badawczą. Dobór metody pozwala nam zatem na opracowanie materiału pod kątem odrzucenia lub potwierdzenia naszej hipotezy.

Źródła

Warto też we wstępie poruszyć kwestię głównych źródeł naukowych, z których korzystaliśmy pisząc naszą pracę, by zaznaczyć, że poruszamy się swobodnie w tematyce zawartej w pracy i znamy też inne opracowania dotyczące naszego tematu.
Opis poszczególnych rozdziałów pozwala pokrótce streścić pracę. Często więc wspomina się o tym. że najlepiej wstęp pisać na końcu, gdyż wiemy, co zawarliśmy w pracy, jakich metod użyliśmy, jakie cele udało nam się osiągnąć.
Jak napisać wstęp do pracy licencjackiej? Należy więc przy pisaniu wstępu pamiętać, by był zwięzły, by zawierał wszystkie ważne elementy oraz by zainteresował odbiorcę.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here