Jakie dokumenty regulują pracę szkoły?

Szkoła to miejsce bliskie każdemu z nas. Prawie całe życie jesteśmy klientami szkoły – jako uczniowie, rodzice, a potem dziadkowie uczniów. Niejednokrotnie podczas nauki szkolnej czy przy innej okazji spotykaliśmy się z dokumentacją szkolną. Dzienniki szkolne, arkusze ocen, świadectwa, wiszące w gablotach czy na ścianach regulaminy znane są wszystkim, ale to tylko wierzchołek góry lodowej, do której można porównać dokumentację, jaką musi prowadzić każda szkoła. Może porównanie do góry lodowej nie do końca jest trafne – góry dryfując do ciepłych miejsc topią się, a dokumentacji szkolnej z roku na rok przybywa.
Ze względu na specyfikę miejsca dokumenty można podzielić na dwie grupy: wynikające z zapisów ustawy Prawo Oświatowe oraz te wynikające z Kodeksu Pracy.

Jakie dokumenty regulują pracę szkoły?

Jakie dokumenty regulują pracę szkoły?Statut Szkoły

Najważniejszy spośród dokumentów związanych z prawem oświatowym. Pierwszy statut placówce zawsze nadaje organ prowadzący szkołę. Statut zawiera wszystkie istotne dla organizacji i funkcjonowania zapisy i regulaminy, w tym szkolny system oceniania i klasyfikowania oraz zasady przeprowadzania egzaminów.
Zmiana statutu wymaga zgody Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego.

Regulamin Rady Szkoły ( Rady Rodziców), regulamin Samorządu Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej

Dokumenty na których opierają swoją działalność trzy równorzędne podmioty szkoły.

Szkolny Program Profilaktyki i Wychowania

Dokument regulujący prowadzenie pracy wychowawczej i profilaktycznej w placówce.

Szkolny System Doradztwa Zawodowego

Opis systemu doradztwa, którego zadaniem jest wsparcie w zakresie wyboru szkoły, studiów, zawodu.

Arkusz organizacji szkoły

Sporządzany w kwietniu, zatwierdzany w maju przez organ prowadzący i kuratorium dokument stanowiący podstawę do organizowania pracy szkoły pod względem ilości uczniów, klas, godzin przedmiotów nauczania i innych zajęć, ilości zatrudnianych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Arkusz organizacji szkoły jest podstawą do naliczania subwencji oświatowej oraz tworzenia budżetu szkoły.

Wiedza o tym jakie dokumenty regulują pracę szkoły niezbędna jest również w obszarze prawa pracy – szkoła to przecież zakład pracy, a w przypadku nauczycieli stosuje się zarówno przepisy ustawy Karta Nauczyciela jak i Kodeksu Pracy.

[Głosów:3    Średnia:2.7/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here