Emerytura, kiedyś nazywana rentą starczą, to rodzaj ubezpieczenia społecznego, które realizowane jest po osiągnięciu przez osobą podlegającą temu ubezpieczeniu określonego wieku. Często zadajemy sobie albo inni nam zadają pytanie o to, ile lat pracy do emerytury nam jeszcze pozostało?

Powszechny system emerytalny

ile lat pracy do emeryturyPowszechny system emerytalny zakłada, że przejście w stan spoczynku może mieć miejsce w przypadku kobiet po osiągnięciu sześćdziesiątego roku życia, a w przypadku mężczyzn 65 lat. Z systemu powszechnego wyłączone są niektóre grupy zawodowe, przede wszystkim służby mundurowe. Doczekanie wieku emerytalnego jest marzeniem większości pracujących, ale zdarza się, że niektórzy muszą z powodu utraty zdrowia skorzystać z możliwości przejścia na rentę chorobową.

Ile lat pracy do emerytury?

Aby móc skorzystać z emerytury obok kryterium wieku trzeba mieć również odpowiednią, przewidzianą przepisami liczbę przepracowanych lat. Od 1 października 2017 roku obowiązują przepisy, które ustalają minimum warunków na poziomie:

  • kobieta: wiek minimum 60 lat, staż pracy minimum 20 lat,
  • mężczyzna: wiek minimum 65 lat, staż pracy minimum 25 lat.

Przy ustaleniu prawa do świadczenia emerytalnego ocenie jakościowej podlega staż pracy. Na staż składają się lata składkowe i nieskładkowe. Składkowe to te, gdy pracownik i pracodawca odprowadzali składki do systemu emerytalnego. Lata nieskładkowe to czas zwolnień lekarskich, urlopów bezpłatnych, studiów, szkoły zawodowej. Aby dostać emeryturę musi być zachowana odpowiednia proporcja między jednymi a drugimi okresami. Nieskładkowe okresy w stażu pracy nie mogą przekroczyć wysokości 1/3 okresów składkowych. Tak więc dla kobiety mającej 60 lat i 20 lat pracy, w tym 5 lat nieskładkowych, emerytura zostanie przyznana i naliczona. Jeśli inna pani w tym samym wieku i z podobnym stażem będzie miała 7 lat nieskładkowych, to emerytury nie otrzyma. Będzie musiała przedłużyć okres zatrudnienia do czasu zrównoważenia proporcji do poziomu, który ustalają przepisy emerytalne.

Osoby przechodzące na emeryturę z minimalną liczbą lat pracy mają też z reguły mniej zgromadzonych na indywidualnym koncie w ZUS środków na poczet przyszłego świadczenia. Dlatego też wysokość ich comiesięcznej emerytury nie jest zbyt imponująca. Ekonomiści specjalizujący się w funduszach emerytalnych zalecają, aby starać się okres zatrudnienia wydłużać maksymalnie, aby świadczenie z ZUS zapewniło emerytowi życie na wyższym poziomie, niż ten który daje emerytura minimalna.

Kwestia obniżenia wieku emerytalnego

Poprzedni rząd, który tworzyła Platforma Obywatelska wraz z Polskim Stronnictwem Ludowych, dokonał uchwalenia bardzo ważnej, ale równie niepopularnej ustawy. Ustawa ta podnosiła wiek emerytalny zarówno mężczyzn, jak u kobiet. Oczywiście ta ustawa nie wzięła się znikąd. Obecnie w Polsce, ale również w całym świecie zachodnim mamy do czynienia z dosyć niepokojącym zjawiskiem, jakim jest starzenie się społeczeństwa. To zjawisko jest bardzo dużym zagrożeniem dla systemów emerytalnych. Na czy polega owo zagrożenie? W dużym skrócie: maleje, albo ewentualnie pozostaje na takim samym poziomie liczba osób pracujących, czyli opłacających składki, a przybywa osób na emeryturze, czyli pobierających świadczenia. Taka sytuacja powoduje dziurę w budżecie ZUS. Dlatego w wielu państwach zachodnich podnosi się wiek emerytalny. W przeciwnym bowiem wypadku przyszłym emerytom grozi wypłacanie świadczeń na głodowym wręcz poziomie.

ile lat pracy do emeryturyUstawa ta została cofnięta prze następny rząd, dlatego też widmo niskich emerytur stało się całkiem realne. Aby temu zapobiec rząd próbuje wprowadzić nowe rozwiązania, które powinny podnieść wysokość przyszłych emerytur. Takim rozwiązaniem są choćby Pracownicze Plany Kapitałowe (PKK), które mają wejść w tym roku. Jednak czy takie działania będą wystarczające? Czas pokaże, jednak wydaje się, że jeśli już nie ma politycznej woli do podniesienie wieku emerytalnego to wydaje się koniecznym, aby namawiać społeczeństwo do indywidualnego oszczędzania na emeryturę. W tym przypadku najuważniejszą kwestią jest odpowiednia edukacja finansowa społeczeństwa.

Jak oszczędzać na emeryturę?

Jeśli już wiemy, że nasza przyszła emerytura, a konkretnie jej wysokość jest dosyć mglista to warto podjąć działania w celu indywidualnego oszczędzania środków na emeryturę. Oczywiście nie jest to prosta sprawa. Z reguły zarabiamy niewiele, więc skąd wziąć jeszcze środki na oszczędności? Taki jednak stawianie sprawy jest niewłaściwe. Bo tak naprawdę oszczędzać można zawsze, nawet zarabiając niewielkie kwoty. Wystarczy odpowiednio przeanalizować domowy budżet i wyeliminować pozycji zbyt kosztochłonne, a niekoniecznie niezbędne. Uzyskanych oszczędności nie warto oczywiście odkładać w przysłowiowej skarpecie. Najlepiej jest założyć lokatę, zakupić akcje, czy też obligacje. Chodzi o to, żeby te pieniądze pracowały i nie zostały zjedzone przez inflację.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here