Lubelski rynek pracy

Jaki jest lubelski rynek pracy? W jakich branżach najłatwiej znaleźć zatrudnienie w stolicy województwa lubelskiego, a kto powinien liczyć się ze wzmożoną konkurencją na rynku pracy?

Stopa bezrobocia jest jednym z podstawowych wskaźników kondycji rynku pracy. Wyraża ona procentowo udział osób bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo. Wysokie bezrobocie oznacza trudności ze znalezieniem zatrudnienia. To problem zarówno dla jednostek, jak i całej społeczności. Co zatem o Lublinie mówi ten wskaźnik? Tutejszy rynek pracy można określić jako stabilny. Stopa bezrobocia rejestrowanego utrzymuje się poniżej poziomu krajowego. Zgodnie z danymi GUS na koniec listopada 2021 wynosiła:

 • dla Polski – 5,4%
 • dla województwa lubelskiego – 7,1%,
 • dla Lublina – 5,2%,
 • dla powiatu lubelskiego – 4,7%.

W Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie na koniec listopada 2021 r. zarejestrowane były 9553 osoby, z czego 8158 określa się jako będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Prawie 6 tys. mieszkańców boryka się z długotrwałym bezrobociem, a więc trwającym co najmniej 12 miesięcy.

Zawody nadwyżkowe w Lublinie

Aglomeracja lubelska to największy rynek pracy w województwie. Wiele miejsc zatrudnienia generują branża usługowa, handel, budownictwo, przemysł i przetwórstwo rolno-spożywcze. Przeglądając bazę ofert pracy w Lublinie na praca.pl, można dostrzec, jak różnorodne są oferty.

Śledząc sytuację na rynku pracy w poszczególnych regionach Polski, warto zapoznać się z wynikami prowadzonego z inicjatywy resortu pracy badania Barometr zawodów. W przygotowanym dla Lublina zestawieniu zawodów deficytowych, będących w równowadze względem ofert pracy oraz nadwyżkowych widać zdecydowaną przewagę dwóch pierwszych grup. Zawodów deficytowych (a więc takich, których przedstawicieli jest zdecydowanie mniej niż ofert pracy), wskazano ponad 50, z kolei profesji nadwyżkowych (o których mówimy, kiedy liczba kandydatów przewyższa liczbę dostępnych ofert) – 28.

Kto może spodziewać się sporej konkurencji w rekrutacji do pracy? Nadwyżka poszukujących zatrudnienia w Lublinie dotyczy:

 • specjalistów – administracji publicznej, ds. finansowych, ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży, specjalistów rolnictwa i leśnictwa, technologii żywności i żywienia, telekomunikacji, a także socjologów i specjalistów ds. badań społeczno-ekonomicznych,
 • pracowników administracyjnych i biurowych,
 • pracowników biur podróży i obsługi turystycznej,
 • pracowników ds. ochrony środowiska i bhp,
 • pracowników myjni, pralni i prasowalni,
 • agentów ubezpieczeniowych,
 • animatorów kultury i organizatorów imprez,
 • archiwistów i muzealników,
 • bibliotekoznawców, bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej,
 • dziennikarzy i redaktorów,
 • ekonomistów,
 • filozofów, historyków, politologów i kulturoznawców,
 • fotografów,
 • instruktorów rekreacji i sportu,
 • inżynierów inżynierii środowiska,
 • kelnerów i barmanów,
 • meteorologów, geologów, geografów,
 • opiekunek dziecięcych,
 • pedagogów,
 • prawników,
 • przedstawicieli handlowych,
 • techników informatyków.

Praca Lublin – gdzie szukać aktualnych ofert?

Osoby szukające pracy w zawodach nadwyżkowych, powinny przygotować dobre, wyróżniające się CV i list motywacyjny. W części przypadków mała liczba wakatów wiąże się z aktualną sytuacją w gospodarce. Przykładowo w wyniku pandemii duża część sprzedaży przeniosła się do internetu, dlatego na rynku obserwuje się aktualnie mniejszą liczbę ofert dla przedstawicieli handlowych. Niekiedy warto więc rozważyć zdobycie dodatkowych, uzupełniających kwalifikacji czy nawet przebranżowienie się.

Gdzie szukać ofert pracy? Z pewnością dobrze jest korzystać z wielu źródeł informacji – śledzić fora branżowe, udzielać się w grupach poświęconych pracy w mediach społecznościowych i oczywiście regularnie sprawdzać nowe propozycje w serwisie pracy. Nieocenionym wsparciem w szukaniu zatrudnienia są też bliżsi i dalsi znajomi czy rodzina. Zaproszenie na rozmowę o pracę z polecenia to realna szansa na pracę!

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here