Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony jak liczyć?

Wykonywanie obowiązków zawodowych w ramach umowy o pracę jest dla pracownika w wielu aspektach bardzo korzystnym rozwiązaniem. Przede wszystkim wskazuje się, że może on korzystać z licznych uprawnień, które nieobecne są w przypadku kontraktów cywilnoprawnych – począwszy od bezpłatnych badań diagnostycznych, skończywszy na corocznym płatnym urlopie wypoczynkowym. Z drugiej jednak strony konieczne jest, aby liczyć się z dodatkową odpowiedzialnością za powierzone mienie. W pewnych szczególnych sytuacjach zasadne wydaje się być przedwczesne wypowiedzenie umowy. Wtedy należy złożyć pracodawcy na piśmie stosowne oświadczenie, z którego będzie wynikała wola zakończenia stosunku pracy.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony jak liczyć?

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony jak liczyć?Nie wszyscy wiedzą, okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas niekreślony jak liczyć. Nie jest to co do zasady zabieg trudny, ponieważ kwestia ta jest wyraźnie regulowana w przepisach rangi ustawowej. Konieczne jest pamiętanie o tym, że wypowiedzenie w okresie dłuższym niż miesiąc należy złożyć na koniec miesiąca kalendarzowego. Tylko wtedy będzie ono prawnie skuteczne. Na ogół pracownicy, którzy pracują w danym zakładzie dłużej niż 3 lata, zobowiązani są do skorzystania z terminu trzymiesięcznego. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której dochodzi do rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia stron. Wtedy jednak konieczne jest uprzednie dogadanie się z pracodawcą co do sposobu załatwienia sporu. Z reguły pośredniczą przy tym skupione w danym zakładzie organizacje związkowe lub profesjonalne komisje pojednawcze.

Warto pamiętać, że obowiązujące przepisy wyznaczają również pewne ramy, które umożliwiają wcześniejsze złożenie wypowiedzenia. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których zakład pracy jest przejmowany przez osoby trzecie. Wtedy możliwe jest skorzystanie z o połowę krótszego terminu wypowiedzenia. Wcześniej jednak nowy pracodawca zobowiązany jest do wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy i płacy. Jeżeli ta przesłanka zostanie spełniona, pracownik będzie mógł bez konsekwencji prawnych odejść z pracy.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here