Ile urlopu za miesiąc pracy

Po ukończeniu szkoły, czy to średniej czy też studiów wyższych – licencjackich lub magisterskich – zaczynamy poszukiwać pierwszej pracy. Niektórzy zakładają własną działalność gospodarczą, jednak większość osób na początek woli zatrudnić się jako pracownik wybranej firmy.

Formy zatrudnienia

Ile urlopu za miesiąc pracyPrawo pracy przewiduje wiele różnych form zatrudnienia, a najpopularniejsze z nich to umowa o dzieło, umowa zlecenie oraz umowa o pracę. Najbardziej pożądana i jednocześnie najtrudniejsza do uzyskania jest oczywiście ta ostatnia. Wiele firm unika tej formy zatrudnienia, gdyż wiąże się ona z wysokimi kosztami dla pracodawcy. Jeśli nawet uda nam się podpisać umowę o pracę, to zwykle na początku jest to umowa na czas określony albo na okres próbny. Dopiero po jakimś czasie mamy szansę przejść na umowę na czas nieokreślony, która z reguły daje pracownikowi największą ochronę. Należy pamiętać, umowa o pracę na czas określony nie może być w nieskończoność przedłużana o kolejne okresy i w pewnym momencie musi zostać przekształcona w umowę na czas nieokreślony.

Młody pracownik na etacie musi zapoznać się z szeregiem uregulowań wynikających z kodeksu pracy, jakie wiążą zarówno pracodawcę jak i pracownika. Pierwszą kwestią są obowiązkowe badania lekarskie, jakim musimy poddać się przed rozpoczęciem pracy, aby określić, czy nasze zdrowie pozwala na podjęcie zadań wymaganych na naszym stanowisku pracy. Istotnym zagadnieniem jest również wymiar pracy, czyli liczba godzin, jaką musimy spędzić każdego dnia w pracy. Wymiar pracy bywa też określany w ujęciu tygodniowym lub miesięcznym i w wielu przypadkach bywa skrupulatnie sprawdzany i kontrolowany przez pracodawcę. Kodeks pracy reguluje również sposób wynagradzania ewentualnych nadgodzin. Niestety wielu pracodawców nie respektuje tych przepisów i nierzadko zdarza się, że nadgodziny nie są wypłacane, co jest argumentowane tym, że pracownik powinien był wykonać określone zadanie w podstawowym czasie pracy.

Ile urlopu za miesiąc pracy?

Jednym z istotnych przywilejów pracownika jest urlop. Podstawowy rodzaj urlopu to urlop wypoczynkowy, którego w każdym roku przysługuje nam 26 dni, a w początkowym okresie 20 dni. Sprawa komplikuje się, kiedy w trakcie roku kalendarzowego zmieniamy pracodawcę. Należy wtedy policzyć i sprawdzić z kadrami, ile urlopu za miesiąc pracy będzie nam przysługiwało. Dokładne wytyczne na ten temat znajdują się w przepisach. Inne rodzaje urlopu, jaki przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę to urlop wychowawczy, macierzyński lub też okolicznościowy, a także urlop na żądanie, który przysługuje z puli dni przeznaczonych na urlop wypoczynkowy.

Nieobecność w pracy musi zawsze być usprawiedliwiona, dlatego jeśli pracownik zachoruje i nie jest w stanie stawić się w pracy, koniecznie musi uzyskać od lekarza zwolnienie lekarskie na specjalnym druku i przedłożyć je pracodawcy w określonym terminie. Jeśli nie przyjdziemy do pracy i nie przedstawimy zwolnienia lekarskiego bądź nie weźmiemy uprzednio urlopu, będzie to stanowiło ciężkie naruszenie obowiązków pracownika i może być podstawą do zwolnienia z pracy.

Forma wypłaty wynagrodzenia

Z kolei jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest terminowa wypłata ustalonego w umowie o pracę wynagrodzenia. Wynagrodzenie może być wypłacone w formie gotówki lub też przelewem na konto wskazane przez pracownika. Ta ostatnia forma jest w dzisiejszych czasach najczęściej praktykowana. Inne ważne obowiązki pracodawcy obejmują zapewnienie odpowiednich warunków pracy oraz wszelkich niezbędnych narzędzi i odzieży ochronnej. Pracodawca jest również zobowiązany odprowadzać za nas konieczne składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, rentowe i emerytalne, a także odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a na koniec każdego roku kalendarzowego dostarczyć PIT-11 niezbędny do rozliczenia podatku z urzędem skarbowym.

Okresy wypowiedzenia

Ile urlopu za miesiąc pracyRównież kwestia zakończenia w pracy w danej firmie jest ściśle uregulowana przepisami kodeksu pracy. Istotny jest tu okres wypowiedzenia, jaki mamy zapisany w umowie. Jest on też uzależniony od stażu pracy w danej firmie. Oznacza to, że im dłużej jesteśmy zatrudnieni u danego pracodawcy, tym dłuższy okres wypowiedzenia nam przysługuje. Jeśli planujemy złożyć wypowiedzenie, dobrze jest uprzednio zapoznać się szczegółowo z uregulowaniami co do sposobu i trybu oraz terminów skutecznego wypowiedzenia umowy o pracę. Znajomość tych uregulowań pozwoli nam też odpowiednio zareagować w sytuacji, gdyby pracodawca chciał zwolnić nas z pracy wbrew obowiązującym przepisom.

Wszelkie nieporozumienia z pracodawcą dotyczące wypełniania postanowień umowy o pracę oraz przepisów prawa mogą być rozstrzygane przed sądem pracy. Najlepiej oczywiście porozumieć się polubownie bez konieczności udawania się do sądu, jednak nie zawsze jest to możliwe.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here