co wlicza się do stażu pracy

Aby odpowiedzieć na pytanie co wlicza się do stażu pracy, należy najpierw zastanowić się czym on tak naprawdę jest. Zazwyczaj jest on definiowany jako całkowita ilość okresów, w jakich człowiek był formalnie zatrudniony, które są brane pod uwagę podczas przyznawania pracownikowi praw, takich jak na przykład urlop wypoczynkowy.

Czym jest staż pracy?

co wlicza się do stażu pracyNie istnieje jednoznaczna definicja stażu pracy, a także nie zostały wprost określone wytyczne do wyznaczania jego długości. Podczas analizowania co wlicza się do stażu pracy należy przede wszystkim uwzględnić długość czasu w jakim pracownik był związany umową o pracę, są to bowiem zazwyczaj terminy niezaprzeczalne. Większe problemy pojawiają się w przypadku powołań, mianowań, wyborów, bądź spółdzielczych umów o pracę, w przypadku których zachodzą często trudności w udowodnieniu wielkości przepracowanego okresu.

Co wlicza się do stażu pracy?

Odpowiedzią na pytanie co wlicza się do stażu pracy nie są tylko przedziały czasu, w jakich praca była naprawdę wykonywana, ale również te w których pracownik nie pracował, lecz posiadał wszelkie uprawnienia pracownicze, które są ponadto w dużej mierze zależne od długości posiadanego stażu pracy. Ze względu na to, z chwilą gdy podejmujemy pracę w danym przedsiębiorstwie powinniśmy przedłożyć dokumenty, z których wynika ilość przepracowanych przez nas lat, która ma istotny wpływ na prawo do urlopu, dłuższego okresu wypowiedzenia, emerytury, odprawy, a także nagrody jubileuszowej.

Przy zastanawianiu się co wlicza się do stażu pracy, z całą pewnością musimy uwzględnić czynną oraz zawodową służbę wojskową, okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, a także stypendiów, czas poświęcony na przygotowanie zawodowe dorosłych, a także pracę za granicą podejmowaną u pracodawcy z zagranicznym obywatelstwem. Do stażu pracy wlicza się również okres potrzebny na ukończenie studiów doktoranckich, przy czym nie mogą one trwać dłużej niż cztery lata i muszą zakończyć się uzyskaniem tytułu doktora. Warto jest pamiętać, iż do stażu pracy nie są wliczane lata, podczas których pracownik był związany umową zlecenie lub umową o dzieło.

Lata pracy a emerytura

Staż pracy ma bardzo duże znaczenie gdy osiągniemy już wiek emerytalny. Albowiem warunkiem korzystania ze świadczeń emerytalnych jest również odpowiednia ilość przepracowanych lat, a wiec takich kiedy oprowadzaliśmy składki na świadczenia socjalne. Obecnie polski rząd obniżył wiek emerytalny, niejako niwelując całkowicie reformę emerytalną przeprowadzoną przez rząd poprzedni. Z czym to się wiąże? Przede wszystkim z tym, że choć będziemy mogli na emeryturę przejść wcześniej, to jednak jesteśmy narażeni na zdecydowanie niskie świadczenia emerytalne, wręcz na głodowym poziomie. Dzieję się tak dlatego, że w Polsce mamy obecnie problem ze zjawiskiem starzenia się społeczeństwa. Osób pracujących i odprowadzających składki jest coraz mniej w stosunku do osób pobierających świadczenia emerytalne. W takiej sytuacji system ubezpieczeń społecznych jest mocno przeciążony, stąd też ryzyko niskich świadczeń.

Jak oszczędzać na emeryturę?

co wlicza się do stażu pracySystem ZUS może okazać się niewydolny. Dlatego najlepiej już teraz zabezpieczyć swoją przyszłość. Jak tego można dokonać? Przede wszystkim poprzez systematyczne oszczędzanie i inwestowanie tych oszczędności. Oczywiście trudno jest odkładać dodatkowe środki pieniężne, kiedy i tak opłacamy składki do ZUS, a nasze pensje naturalnie do wysokich nie należą. Jednak w zasadzie nie mamy wyjścia. Tylko jeśli sami zadbamy o swoją przyszłość, będziemy mogli godnie żyć na emeryturze. Jak więc to urzeczywistnić?

Przede wszystkim ustalmy sobie stałą miesięczną kwotę, która będziemy odkładać od swojej pensji. Co ważne – tę kwotę należy odłożyć na samym początku, zanim zrobimy wszelkie opłaty i przeznaczymy pieniądze na życie. Taką kwotę nie warto oczywiście trzymać w skarbonce. Najlepiej otworzyć konto w banku, na które będziemy co miesiąc przelewać te kwotę. Jeśli uzbieramy już większą kwotę możemy pomyśleć o jakiejś dobrze oprocentowanej lokacie. Najlepiej jakby była to lokata długoterminowa. To by nas skutecznie odwodziło od chęci wyciągnięcia tych pieniędzy i ich wydania. Dla osób, które mają większe pojęcie o inwestowaniu, duże możliwości dają rynki finansowe. Przy założeniu, że się na tym znamy możemy tutaj bowiem powiększać swoje oszczędności. Ważna jest odpowiednia dywersyfikacja takiej inwestycji. Nasze oszczędności należy ulokować na kilku przynajmniej rynkach i różnorodne instrumenty finansowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu jedna nieudana inwestycja nie spowoduje utraty wszystkich oszczędności. Warto również wybierać możliwie najmniej ryzykowne instrumenty finansowe i preferować inwestycje długoterminowe.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here